Committees

Conference chair:

 • Prof. Tony Papenfuss

GIW Conference co-convenors:

 • Prof. Shoba Ranganathan

 • Prof. Jinyan Li

ABACBS Conference co-convenors:

 • Prof. Jean Yang

 • A/Prof. Mark Cowley

Full length papers program committee co-chairs:

 • A/Prof. Joshua W. K. Ho (chair)

 • A/Prof. Kyung-Ah Sohn

 • A/Prof. Jiangning Song

 • Prof. Tatsuya Akutsu

Abstract track (oral/poster) program co-chairs:

 • Dr. Eleni Giannoulatou

 • Dr. Pengyi Yang

Organising committee members:

 • Prof. Aaron Darling

 • Dr. Kitty Lo

 • Yingxin Lin 

 • Dr. Ignatius Pang

 • Katrina Stuart

 • Dr. Natalie Twine

 • Dr. Ralph Patrick

 • Dr. Sebastian Kurscheid

Members of the full-length papers program committee (PC):

 • Binh Nguyen

 • Kwangsik Nho

 • Eunok Paek

 • Laxmi Parida

 • Taesung Park

 • Daechan Park

 • Rebecca Poulos

 • Gajendra Pal Singh Raghava

 • Shoba Ranganathan

 • Marie-France Sagot

 • Hiroto Saigo

 • Jean-Marc Schwartz

 • Tetsuo Shibuya

 • Hyunjung Shin

 • Shirley Siu

 • Kyung-Ah Sohn

 • Jiangning Song

 • Yanni Sun

 • Wing-Kin Sung

 • Clara Tang

 • Sonika Tyagi

 • Fatemeh Vafaee

 • Alfonso Valencia

 • Maggie Wang

 • Rui-Sheng Wang

 • Yingying Wei

 • Rohan Williams

 • Hong-Hee Won

 • Emily Wong

 • Koon Ho Wong

 • Limsoon Wong

 • Ling-Yun Wu

 • Wei Wu

 • Jianmin Wu

 • Jinbo Xu

 • Yoshihiro Yamanishi

 • Jinn-Moon Yang

 • Pengyi Yang

 • Wang Yang

 • Sungroh Yoon

 • Aidong Zhang

 • Louxin Zhang

 • Shuqin Zhang

 • Jinghui Zhang

 • Ziding Zhang

 • Yaoqi Zhou

 • Shandar Ahmad

 • Tatsuya Akutsu

 • Rolf Backofen

 • Nouri Ben Zakour

 • Mikael Boden

 • Hongmin Cai

 • Eva Chan

 • Phoebe Chen

 • Luonan Chen

 • Wai-Ki Ching

 • Yang Dai

 • Nadia Davidson

 • Melissa Davis

 • Sanaz Firouzi

 • Matthias Futschik

 • Shila Ghazanfar

 • Michael Gromiha

 • Joshua W. K. Ho

 • Kyu-Baek Hwang

 • Wataru Iwasaki

 • Jesper Jansson

 • Asif Javed

 • Hyun-Hwan Jeong

 • Je-Gun Joung

 • Shimizu Kana

 • Sun Kim

 • Dokyoon Kim

 • Sarah Kummerfeld

 • Thuc Duy Le

 • Doheon Lee

 • Eunjung Alice Lee

 • Hyunju Lee

 • Younghee Lee

 • Sael Lee

 • Ming Li

 • Wei Li

 • Tingting Li

 • Fuyi Li

 • Jinyan Li

 • Hee Woong Lim

 • Bing Liu

 • Tao Liu

 • Ruibang Luo

 • Jessica Mar

 • Hideo Matsuda

 • Young Ji Na

 • Jose Nacher

 • Ka-Lok Ng